Ellentétpárok memória – igék

Igék és ellentétek gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Igék: elront-megjavít, elkap-eldob, kinyit-bezár, melegít-hűt, folytat-félbeszakít, alkot-rombol, összeköt-szétválaszt segít-akadályoz, érdeklődik-unatkozik, engedélyez-megtilt