Ellentétpárok memóriajáték

Ellentétpárok gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk a szavak szófajának megállapítására, rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Ellentétpárok: le-fel, korán-későn, alatt-felett, előtte-utána, ritkán-gyakran, messze-közel, itt-ott, előre-vissza, együtt-külön, tegnap-holnap