Igék gyakorlása képekkel

Az alábbi táblázattal gyakorolhatjuk az igéket (kérdőszavakat, igemódokat stb.). Ezt a játékot játszhatjuk 2 dobókockával és az adott képre vonatkozóan gyűjtünk igéket. Nehezíthetjük a gyakorlást úgy, hogy meghatározzuk a kezdőbetűt, az igemódot, igeidőt, vagy csak igekötő igéket keresünk. Több tanuló esetén írásban is játszhatunk és a téri tájékozódást is fejleszthetjük. Pl.: felírunk a táblára koordinátákat és ezek alapján keresik meg a tanulók a képeket és gyűjtenek szavakat, vagy alkotnak mondatokat. Rokon értelmű szavakat is gyűjthetünk 1-1 képhez kapcsolódóan. Gyakorolhatjuk a mondatalkotást, történetmesélést is; ha szóban játszunk, akkor egymás után dobunk és folytatjuk a történetet az adott képpel. Írásban pedig minden tanuló ugyanazokról a képekről alkot egy összefüggő történetet.