Igék gyakorlása – mondatalkotás, történetmesélés

lA következő táblázattal gyakorolhatjuk az igéket. Ezt a játékot játszhatjuk 2 dobókockával és az adott kategóriára mond mindenki egy példát. Nehezíthetjük a gyakorlást úgy, hogy meghatározzuk a kezdőbetűt. Több tanuló esetén írásban is játszhatunk és a téri tájékozódást is fejleszthetjük. Pl.: felírunk a táblára koordinátákat és ezek alapján keresik meg a tanulók az ige fajtáját és gyűjtenek szavakat. Gyakorolhatjuk a mondatalkotást, történetmesélést is; ha szóban játszunk, akkor egymás után dobunk és folytatjuk a történetet az adott igefajtával. Írásban pedig minden tanuló ugyanazokról a képekről alkot egy összefüggő történetet.