Melléknevek memória 1

Melléknevek és ellentétek gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Melléknevek: olcsó-drága, tiszta-koszos, élő-élettelen, kicsi-nagy, könnyű-nehéz, egyenes-görbe, jó-rossz, korai-késői, vastag-vékony, új-régi