Melléknevek memória 2

Melléknevek és ellentétek gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Melléknevek: hideg-meleg, lassú-gyors, hasznos-haszontalan, alacsony-magas, széles-keskeny, rövid-hosszú, boldog-szomorú, mély-sekély, édes-keserű, fekete-fehér