Szófajok gyakorlása

Az alábbi táblázattal gyakorolhatjuk a szófajokat. Ezt a játékot játszhatjuk 2 dobókockával és az adott szófajra vonatkozóan gyűjtünk szavakat. Nehezíthetjük a gyakorlást úgy, hogy meghatározzuk a kezdőbetűt. Több tanuló esetén írásban is játszhatunk és a téri tájékozódást is fejleszthetjük. Pl.: felírunk a táblára koordinátákat és ezek alapján keresik meg a tanulók a szófajokat és gyűjtenek szavakat, vagy alkotnak mondatokat. Rokon értelmű szavakat is gyűjthetünk 1-1 szófajhoz kapcsolódóan. Gyakorolhatjuk a mondatalkotást, történetmesélést is; ha szóban játszunk, akkor egymás után dobunk és folytatjuk a történetet egy meghatározott szófajú szóval. Írásban pedig minden tanuló ugyanazokkal a szófajokkal alkot egy összefüggő történetet.