Ritmusérzék fejlesztése

animation-147431__180

 

 

 

 

Két-, három-, négyütemű gyakorlatok

Különböző gyakorlatokat lehet kombinálni a gyermek életkorát és mozgásfejlettségi szintjét figyelembe véve. Többször mutassuk meg a gyermeknek a gyakorlatsort, mielőtt ő is elvégezné. Különüljenek el egymástól az ütemek!

  • terpesz-zár ugrások
  • guggolás-állás
  • karemelés a magasba, oldalsó középtartásba, majd leengedés
  • tapsolás minden ütemnél, vagy minden 2. ütemnél
  • négyütemű fekvőtámasz (guggolás – páros lábbal hátraugrás – visszaugrás guggoló helyzetbe – felállás)

Ugrások

  • zsámolyra/padra fel- és leugrás váltott lábbal
  • szökdelések váltott lábbal (pl.: karikákba ugrás)

Labdás gyakorlatok

  • labdapattogtatás egy kézzel, majd váltott kézzel
  • labdapattintás, majd labda elkapása

Mondókák

A mondókákat tapssal, dobbantással, kopogással kísérve mondjuk el; eleinte egyenletes tapssal, majd a mondóka ritmusát követve.

Mutogatós-mozgásos mondókák

Ritmussor utánzása

A  szülő egyszerű és rövid ritmussorozatot mutat a gyermeknek, ő pedig kétszeri megfigyelés után elismétli azt. Gyakorlatok: bal – jobb – páros kézzel kopogás, bal – jobb – páros lábbal dobbantás, tapsolás.

Mondókák ritmusérzék fejlesztésére