Babzsákos gyakorlatok, játékok

Babzsákkal nagyon jól fejleszthető az egyensúlyérzék, a téri tájékozódás, testséma, illetve a jobb és bal oldal tudatosítása.

Gyakorlatok, játékok

 • fejre / vállra / tenyérre / kézfejre / hátra (kúszásnál – mászásnál) / hasra (pókjárásnál – rákjárásnál) / lábfejre (sarokjárásnál) helyezett babzsákkal szlalomozás, akadályok kikerülése; átbújás, átlépés, átugrás, kúszás, mászás, padon / kötélen végigsétálás előre-hátrafelé, labdázás, hintázás
 • célbadobás jobb, majd bal kézzel
 • babzsák feldobása; közben elöl, hátul, oldalt tapsolás
 • szökdelés térd közé szorított babzsákkal
 • egyensúlyérzék fejlesztése: sétálás a babzsákokon
 • téri tájékozódás fejlesztése: a babzsákot elhelyezzük valami alá, fölé, mellé stb., majd a gyermek megnevezi hova tettük – nehezíteni lehet, hogy mondjuk, hová tegye a babzsákot (pl.: maci bal oldalára)
 • szerialtás (sorrendiség) fejlesztése: leteszünk 4-5 különböző színű babzsákot, majd elvesszük azokat és a gyermek kiteszi ugyanolyan sorrendben
 • testrészek gyakorlása (a gyermekre helyezzük a babzsákot, ő pedig megmondja, melyik testrészén és melyik oldalon van – magunkon is elhelyezhetjük, amit utána gyermekünk lemásol – később már csak mondjuk a testrészeket, hogy hová helyezze a gyermek)
 • ha több babzsákunk van, akkor toronyépítés
 • ha különböző méretű és tapintású babzsákjaink vannak, akkor tapintásos memóriát is lehet játszani (pl.: lencse, bab, meggymag, rizs, búza, kukorica, szivacs van a babzsákokban)

Páros gyakorlatok

 • dobás, elkapás két kézzel, jobb, majd bal kézzel – közben ritmusérzék fejlesztése mondókákkal
 • 2 babzsák dobása egymásnak egyszerre; egyikünk alulról dobja, másikunk felülről, egyikünk jobb oldalról, másikunk bal oldalról
 • sétálás, futás, ugrálás közben a babzsák egyik kézből másikba adogatása (oldalsó tartásban mindkét kéz, majd elöl átadjuk a babzsákot – közben lehet mondani, hogy bal vagy jobb oldalon van tárgy)
 • sétálás úgy, hogy a babzsákot a homlokunkkal / hátunkkal tartjuk, vagy a jobb és bal kézzel is tartunk 1-1 babzsákot (nehezíteni lehet, futással, akadályok kerülésével, szökdelésekkel)

Csoportos játékok

 • bomba: babzsák körbeadogatása, majd amikor „felrobban a bomba” (telefon beállítása, ha nincs játék bombánk), kiáll a játékból, akinél a babzsák volt
 • babzsák körbeadása, közben szavak gyűjtése („k” hanggal kezdődő, járművek, téli sporteszközök stb.)
 • babzsák dobálása (figyelem, kézügyesség fejlesztése)