Keresztező gyakorlatok

       A mozgásfejlesztés alapjaihoz tartozik, hogy a gyermek megismerje saját testét, testrészeit, tudjon tájékozódni a térben, ismerje az irányokat, a jobb és bal oldalt.

     Megkésett beszédfejlődésű, éretlen idegrendszerű, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkúliás gyermekeknél megfigyelhetjük, hogy nehezen mennek a testvonalátlépő, keresztező gyakorlatok (futás közben karok és lábak ellentétes mozgása, indiánjárás, indiánszökdelés, törpejárás, mászás, pókjárás, rákjárás). Fontos, hogy többféle különböző gyakorlat közben figyeljük meg gyermekünk mozgását. Mindegyik mozgásformát végeztessünk el előrefelé lassan és gyorsan, illetve hátrafelé (lehet, hogy csak a lassú, vagy a hátrafelé mozgásnál vesszük észre a tévesztést, gondolkodást, hogy melyik lábbal kéne tovább menni). A test ismeretéhez hozzátartozik, hogy a két oldalunk működését szét tudjuk választani; külön tudjunk mozgatni jobb és bal oldali testrészeket.

     Éretlen idegrendszerre utalhat, ha a gyermek nem tudja ezeket a keresztező gyakorlatokat helyesen (és automatizáltan) elvégezni.

      Ezek a gyakorlatok nagyon fontosan az iskolai tanulás sikerességéhez – a mozgások megfigyeléséből is kiderülhet, hogy a gyermeknek tanulási nehézségei vannak. A testvonalátépő és a keresztező gyakorlatokkal leküzdhetők ezek az akadályok.

Keresztező gyakorlatok

Minden gyakorlatot végezhetünk nyitott és csukott szemmel is.

1. Egy kézzel keresztezés

  • állás közben jobb kézzel a bal oldali, bal kézzel a jobb oldali testrészek érintgetése (fentről lefelé haladva) – jobb kéz bal fül, bal kéz jobb fül, jobb kéz bal váll, bal kéz jobb váll stb.
  • felülés közben jobb kézzel bal oldali testrészek érintgetése
  • futás közben bal kézzel jobb oldali váll, térd érintése

2. Két kézzel keresztezés szimmetrikusan

  • állás közben testrészek érintgetése (fentről lefelé haladva) – fül, váll, derék, térd, boka
  • felülés közben jobb kézzel a bal fül, bal kézzel a jobb fül fogása
  • guggolások közben bal kézzel jobb váll, jobb kézzel bal váll érintése

3. Két kézzel keresztezés asszimetrikusan

  • jobb kézzel bal váll, bal kézzel jobb térd megérintése

4. Két kézzel és lábbal is keresztezés

  • terpesz-kereszt szökdelés közben a kezekkel is keresztezünk
  • lábat keresztbe lendítjük, majd a karokkal keresztezünk (ez a két mozgás váltakozik)

5. Egyik kézzel keresztezés, másik kézzel azonos oldal érintgetése

  • bal kézzel jobb oldali testrészek, jobb kézzel szintén jobb oldali testrészek érintgetése (bal kéz jobb váll, jobb kéz jobb váll)