Lazító gyakorlatok

Játékos lazító gyakorlatok

A lazító gyakorlatok játékosan is végezhetjük, különböző utánzó; állatutánzó mozgásokkal, mondókával kísérve.


Lazítások utánzó mozgásokkal

  • Gurulunk, mint a farönk: A gyermek feküdjön le egy matracra, és gurítsuk őt jobbra-balra (ringassuk), majd gurítsuk a gyermeket egyik irányból a másikba!
  • Napra forgunk, mint a napraforgó: Üljünk törökülésbe, karjainkat pedig nyújtsuk magastartásba és törzsünkkel forogjunk balra-jobbra! (Amikor lemegy a nap, a napraforgó is aludni készül – a gyerekek előreejtik a fejüket, leteszik karjukat és a térdükre hajlanak.)
  • Hajladozunk, mint a fák: Álljunk egyenesen és karjainkat emeljük magastartásba és dőljünk balra-jobbra, mintha hajladozó fák lennénk!
  • Hervadunk és éledezünk, mint a virág: A gyermek álljon egyenesen és mi 2 kifejezést fogunk mondani: „hervad a virágom, éled a virágom”. Az előbbi mondatnál a gyermek előrenyújtja a fejét, vállait is elernyeszti, az utóbbi mondatnál a gyermek lassan felegyenesedik: először a dereka, majd a nyaka és a feje is.
  • Lerogyunk, mint a rongybaba: Ejtsük előre vállainkat, majd hajoljunk egyre mélyebbre, végül pedig rogyjunk térdre és összecsuklunk, mint egy rongybaba!


Állatutánzó lazítások

  • Cammogunk, mint a medve: Lépkedjünk lassan, karunkat lógatva!
  • Osonunk, mint a róka: Ereszkedjünk térdelésbe, és osonjunk előre úgy, hogy a végtagok ellentétesen mozogjanak (jobb lábunk van elöl, bal kezünket előre nyújtjuk, majd lab láb megy előre és a jobb kezünket nyújtsuk előre)!
  • Totyogunk, mint a liba: Álló helyzetben billenjünk egyik oldalunkról a másikra, majd kezdjünk el lépegetni ezzel a billegő – totyogó mozgással!
  • Szállunk, mint a lepke: Karjainkat emeljük magasba, mintha szállni akarnánk, majd engedjük le szárnyainkat szép lassan!