Légzőgyakorlatok

     A különböző légzőgyakorlatok egyben fegyelmező gyakorlatok is, a tornaórák, mozgásterápiák, mozgásfejlesztő órák lezárásaként alkalmazhatjuk, de egyéb tevékenységek végén is gyakorolhatjuk a helyes légzést (pl.: beszédfejlesztésnél, olvasásnál).

BELÉGZÉS – BENNTARTÁS – KILÉGZÉS (közben lassú mozgások, mozdulatok végzése)

Példák légzőgyakorlatok alkalmazására:

 • különböző tárgyak fújása (tollpihe, papírdarab, ping-pong labda)
 • számolásra belégzünk (1-2-3), benntartjuk (1-2-3), kifújjuk (1-2-3)
 • mély belégzés után a levegő kifújása közben számlálás (növekvő, csökkenő sorrendben)
 • mély belégzés, kifújásnál magánhangzók sorolása (a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű)
 • mély belégzés, kifújásnál egy mássalhangzó hangoztatása
 • időbeli tájékozódás fejlesztésére is alkalmasak a légzőgyakorlatok – kilégzésnél évszakok, hónapok, napok sorolása
 • mély belégzés után kilégzés közben a gyermek által ismert mondóka mondása

Mozgásos légzőgyakorlatok:

 • belégzés közben magasba nyújtózunk és lábujjhegyre állunk, benntartjuk a levegőt, kilégzés közben pedig leguggolunk
 • felülés közben beszívjuk a levegőt, hátradőlésnél pedig kifújjuk

Légzőgyakorlatok nagyobbaknak:

 • tizenhárom óra az egy óra – tizennégy óra az két óra – tizenöt óra az három óra…
 • egy óra az tizenhárom óra – két óra az tizennégy óra – három óra az tizenöt óra…
 • hétfőn szőlőt eszem – kedden cseresznyét – szerdán szőlőt eszem – csütörtökön cseresznyét – pénteken szőlőt eszem – szombaton cseresznyét – vasárnap szőlőt eszem
 • hétfőn te jössz énhozzám – kedden én megyek tehozzád – szerdán te jössz énhozzám – csütörtökön én megyek tehozzád – pénteken te jössz énhozzám – szombaton én megyek tehozzád – vasárnap együtt leszünk
 • januárban itthon vagyok – februárban vidéken – márciusban itthon vagyok – áprilisban vidéken – májusban itthon vagyok – júniusban vidéken – júliusban itthon vagyok – augusztusban vidéken – szeptemberben itthon vagyok – októberben vidéken – novemberben itthon vagyok – decemberben vidéken