Mozgásfejlődés

„A mozgás életszükséglet”

Mozgásfejlődés: A gyermekek fejlődése a mozgás fejlődésével követhető nyomon a legjobban, a mozgás zavara pedig felhívja a szülők figyelmét, hogy szakember segítségére van szükség.

A tanulási problémák hátterében sokszor az idegrendszer éretlensége állhat. Mozgásfejlesztéssel elősegítjük az agyi funkciók serkentését, ezáltal fejlődik a figyelem, koncentráció, beszéd.

Éretlenségére utaló jelek: beszédkésés, figyelemzavar, beilleszkedési problémák, kényszertartások, együttmozgások, nincs meg a keresztezettség, nem tudja függetleníteni a testrészeit, illetve a jobb és a bal oldalt.

Kóros tünetek lehetnek:

  • újszülöttkorban (1 – 10 nap): nem reagál fényre – hangra – hőre – hidegre, csecsemőreflexek (szopó-, kereső-, fogóreflex stb.) hiánya, elemi mozgásminták hiánya, végtagokon nyújtott tartás, változó izomtónus
  • csecsemőkorban (10 nap – 1 év): fokozott izomtónus, asszimetria, nem emeli a fejét, mozgással nem követi a hangot, képet, alkartámasz hiánya, felhúzódzkodási reflex hiánya, hüvelykujj tenyérbe hajtása, nem tartja magát ülve, nem fordul, nem tud fogni, nem próbál négykézlábra állni, nincs kúszási – felállási kísérlet, álló helyzetben spiccel, keresztez

A gyermekek mozgásnevelésében elengedhetetlen a folyamatos motiválás, kisebbeknél a játékos és utánzó tanulás, nagyobbaknál pedig a teljesítmény értékelése, továbbá a mozgás-rendellenesség korrigálása a gyermek egyéni adottságaihoz igazodó gyakorlatokkal.

A mozgásfejlesztés célja: a gyermekek adottságainak függvényében a lehető legmagasabb szintű önállóság elérése. A mozgásfejlesztés elsődleges feladatai: a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlása; a spontán fejlődés feltételeinek megteremtése (pl.: megfelelő tér és idő biztosítása az aktív mozgások gyakorlásához); a gyermekek pozitív élményhez juttatása sok játékkal és motiválással; a mozgás iránti igény felkeltése, erősítése, a kóros mozgások és elváltozások korrekciója;  a károsodott mozgási funkciók fejlesztése, javítása; a pszichomotoros és a szenzomotoros képességek fejlesztése mozgásos tapasztalatokon keresztül.

A mozgásfejlődés feladatai:

  • testtudat kialakítása és megerősítése
  • a 2 testfél mozgásának összerendezése
  • alapmozgások koordinációjának fejlesztése
  • vesztibuláris (egyensúlyi) rendszer működésének korrigálása
  • egyes érzékelési területek összehangolt működésének fejlesztése (testérzet, tapintás, egyensúlyérzékelés, vizualitás)
  • beszédre való késztetés felkeltése

A mozgásfejlesztés célja és feladata, hogy fokozatosan alakítsuk ki és fejlesszük azokat a képességeket, amelyek a gyermekek fizikai és szellemi teherbírását növelik, szinten tartják. Ennek segítségével hatást gyakorolunk személyiségükre és könnyebb lesz számukra a tanulási nehézségek leküzdése.