Ritmusgyakorlatok

A ritmusgyakorlatok segítségével fejleszthetjük a gyermekek beszédét, mozgását, téri tájékozódását (jobb és bal irányokat), illetve az idői tájékozódását is, mivel a mozgás és a beszéd észlelése (és az ezekhez való alkalmazkodás) bizonyos időhatárok között történik, amit a ritmus foglal keretbe.

Ritmusgyakorlatok egységei: tempó – ritmus – tempóváltás – szerialitás

I. Mozgásritmus

 1. Ringatások: láblendítés, lábujjhegyre állás
 2. Billegő mozgások: billegés oldalra, előre, hátra, körbe
 3. Lépések: előre – hátralépkedések, fel- és lelépések, nyit – zár lépések, lépkedések tárgyak között, lépés közben tapsolás, lépés közben egy megadott ütem, ritmus tapsolása
 4. Utánzó járások: egyenesen, mint a katonák, lassan, mint a nagypapák, kutyamászás, indián járás
 5. Futások: egyenletesen, váltakozó ritmusra akadályok között
 6. Szökdelések: páros lábon, fél lábon, cikk-cakk alakban, akadályok között, terpesz – zár szökdelés, terpesz-kereszt szökdelés, harántterpesz – zár szökdelés (előre ugrás az egyik lábbal), páros lábbal előre – hátra – jobbra – balra szökdelés, indián szökdelés, térdemeléses / sarokemeléses szökdelés

Szökdeléses gyakorlatok: szökdelés páros lábbal egy helyben, majd egyik láb lendítése, szökdelés páros lábbal, majd másik láb lendítése – az előző gyakorlat, de most a lábak oldalra lendítése – 4 páros lábú szökdelés után leguggolás – 3 szökdelés jobb lábon, majd 3 a bal lábon is – szökdelés közben labdapattogtatás – szökdelés akadálypályán (padra fel- és leugrás, szlalomozás, egy lábon ugrálás) – ugróiskola (szökdelés egy lábon, páros lábon, közben leguggolás)

II. Végtagritmus

 1. Mérőütés, ritmusütés: tapsolás, kopogás, dobbantás
 2. Nevek, szavak ritmusának letapsolása
 3. Ritmusutánzás (a gyermek megismétli az általunk letapsolt ritmust)
 4. Ritmus-lánc (hasonló, mint a szólánc – ritmusok megjegyzése és visszaadása)
 5. Ritmus szétválasztása: jobb kézzel “tá” ütemek, bal kézzel “ti-ti” ütemek ütése

III. Ritmusos beszéd

 1. Mozgások elvégzése bizonyos ritmusban (bemutatjuk a gyermeknek, ő pedig leutánozza a mozgásokat) – közben szavak, mondatok ismétlése
 2. Mondóka mondása, később a ritmus tapsolása / kopogása
 3. Mondóka ütemére mozgás (pl.: lépések oldalra, állatutánzó járások, szökdelések)
 4. Mondóka ritmusos eljátszása (pl.: karkörzések, guggolások)
 5. Lépés közben a mondóka minden 2. ütemét magában mondja a gyermek