Tanulásban akadályozott gyermekek gyógytestnevelése

     A tanulásban akadályozott gyermekek gyógytestnevelése

    A tanulásban akadályozott gyermekek nagy különbségeket mutatnak a fizikai képességek területén. Jellemző a diszharmonikus mozgás, a helytelen testtartás vagy a mozgásos ügyetlenség.

     A gyógytestnevelés azokkal a gyermekekkel foglalkozik, akiknek nagyobb mértékű egészségi és mozgásszervi elváltozásuk van. Célja a gyermekek, tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. A gyógytestnevelő feladata, hogy a diákok mozgáskultúráját képességeiknek megfelelően fejlessze, megszüntesse a tartós elváltozásokat, valamint megakadályozza a további romlást.

     Kiemelt fejlesztési feladatok:  a fizikai állóképesség fejlesztése, a mozgásigény kialakítása és erősítése, a harmonikus mozgás kialakítása, a kitartás és állóképesség növelése, saját testen való tájékozódás fejlesztése, a mozgásos játékokban való együttműködés és a szabályok betartásának tanítása, az önállóság és a versenyszellem erősítése, illetve a mozgásos feladatok sikeres megoldása eredményeként az önértékelés és az önbizalom növelése.

     A gyógytestnevelés azt a mozgáskultúrát fejleszti, amely a visszafordítható változások korrigálására képes, emellett pedig a személyiség fejlődésére is pozitív hatást gyakorol. A testnevelés elsősorban a szervezet sokoldalú fejlesztése. Nagyon fontos, hogy ez a fejlesztés egyénre szabottan valósuljon meg, valamint fejlessze a testi képességeket és kielégítse a gyermek mozgásigényét.

     A tanulásban akadályozott gyermekeknél különösen fontos az egyensúlyozási képesség kialakítása és fejlesztése. Az egyensúlyozás minden mozgásos tevékenység alapja. Meghatározó szerepe van a mászás, járás, futás folyamatában.

     A játék jelentős szerepet tölt be a mozgásfejlesztésben. Játék közben fejleszthető a gyermek mozgása, úgy, hogy ezt ő maga észre sem veszi. Alapvető, hogy a mozgásanyagot célirányosan állítsuk össze, úgy hogy figyelembe vesszük a gyermek fejlettségi szintjét.

     A gyermekek mozgását különböző mozgásterápiákkal, mozgásfejlesztő eszközökkel is fejleszthetjük, de minden esetben kérjük ki előtte szakemberek véleményét! (pl.: gyógytornász, gyógypedagógus)