Téri tájékozódás, testséma és irányok fejlesztése

A téri tájékozódás fejlesztéséhez fontos a különböző térben való mozgások, állatutánzó járások gyakorlása, a testrészek ismerete (pl.: tükörjáték), és az irányok tudatosítása.

Testséma fejlesztése

 • a gyermek megérinti testrészeit, melyeket mondunk neki
 • rámutatunk 1-1 testrészre, melyet a gyermek megnevez (kezdetben nyitott, később csukott szemmel gyakoroljuk)
 • játékbabán is gyakorolhatjuk a testrészeket
 • tükörkép: különböző mozdulatokat mutatunk, melyeket a gyermek leutánoz
 • tükörbe néz a gyermek és közben megnevezi a testrészeit, megmutatja melyik a jobb füle, a bal lába stb.

Téri tájékozódás fejlesztése

 1. a gyermek ismerje és helyesen tudja használni a fogalmakat (jobbra, balra, alatta, fölötte, mellette, mögötte, előtte, közötte)
 2. a gyermek el tudja magát helyezni a térben; el tudja mondani, hol ül, vagy áll éppen (pl.: a zsámolyom ülök, az ajtó mellett állok)
 3. viszonyítás személyekhez, tárgyakhoz (pl.: Anya bal oldalán ülök, Anya a jobb oldalamon áll, Apa előttem ül, az autóban a nagyi mögött ülök, a babzsák a fejemen van, a tornasorban Gábor és Ákos között állok, a kutya az asztal alatt alszik)

Jobb és bal oldal tudatosítása

A gyermek bal kezét megjelölhetjük egy piros szalaggal, karkötővel.

Mondjunk a gyermeknek testrészeket a következőképpen: „Érintsd meg a bal csuklódat! Érintsd meg a jobb csípődet!” Eleinte nyitott szemmel, később csukott szemmel érintgessen a gyermek!

Pinokkió-játék: lehet állva és fekve is játszani

 1. azonos oldali kéz és láb felemelése (pl.: jobb kéz és jobb láb)
 2. ellentétes oldali kéz és láb emelése (pl.: jobb kéz és bal láb emelése)

Az ujjak ismerete

Az ujjak nevét mondókákkal is gyakorolhatjuk, közben mutatjuk is az ujjainkat. Üveggolyó görgetésével az adott ujj megnevezése (kisujjtól kezdve érintgessük meg mindegyik ujjunkkal az üveggolyót – görgessük a földön, asztalon). Hasonló gyakorlatot lufival is végezhetünk; mindegyik ujjal megérintjük és megpróbáljuk a levegőben tartani a lufit.

Mutassunk rá a gyermek ujjára, melyet ő megnevez – nyitott és csukott szemmel is gyakoroljuk!

Játékok

 • akadálypálya (pl.: jobb kézzel labdavezetés a pad bal oldalán, jobb lábon ugrálás a karikákba, zsámoly átugrása, séta közben fej fölött, hátunk mögött taps)
 • rendőrjáték (személyleírás)
 • cipők párosítása (jobb-bal gyakorlása)

Mondókákkal fejleszthetjük a téri tájékozódást; a jobb-bal irányok és a testrészek tudatosítását!