Játékos gyakorlatok tükrökkel

A gyermekek fejlődése szempontjából a tükör nagyon fontos szerepet játszik. A kisgyerekek már egészen korán érdeklődve nézegetik magukat és fedezik fel testrészeiket, arcvonásaikat. A tükröt gyakran használják óvodában, iskolában valamint gyógypedagógiai, logopédiai fejlesztések alkalmával (hangok képzése, artikulációs gyakorlatok, iránygyakorlatok stb.)

Játékos gyakorlatok tükrökkel:

  1. Grimaszolós játék

A gyerekek és felnőttek különböző grimaszokat mutatnak egymásnak a tükörben, melyet társuknak le kell utánozni. A játék lényege, hogy mindketten csak a tükörképet

  1. Érzelmek

A játékban résztvevők arcmimikájukkkal eljátszanak egy hangulatot, majd miután társuk kitalálta az érzelmet, közösen megállapítják az adott szó szófaját és szinonima szavakat gyűjtenek.

  1. Állatok utánzása

A játékosok felváltva utánoznak állatokat arcmimikájukkal. Társuk a tükörben figyeli őket és próbálja kitalálni, hogy milyen állatot látott.

  1. Testrészek, irányok gyakorlása

A pedagógus/szülő megnevez testrészeket, melyet a gyermek a tükör előtt ülve megmutat magán. Irányakorlatok is játszhatunk tükör előtt, például: Emeld fel a jobb kezed! – Takard le a bal szemed! – Fogd meg a jobb füled! – Mutass rá a jobb könyöködre! – Tedd a bal kezed a fejed tetejére!

Ezáltal a gyermek megismeri a tükörkép fogalmát, megfigyelheti, hogy amikor a jobb kezét emeli fel, azt a tükörben melyik oldalon látja.

  1. Néma beszélgetés

A játék során a gyerekek, felnőttek szavakat, mondatokat tátognak a tükör előtt ülve és törekednek arra, hogy elsőre kitalálják az adott szót vagy mondatot. Nehezíteni lehet a játékot közmondások, szólások tátogásával. A játékosok párbészedet is folytathatnak, természetesen tátogva és figyelve arra, hogy egyetlen hangot se adjanak ki.

  1. Pantomim játék

A játékosok előre megbeszélnek egy témakört, majd felváltva – hang nélkül – elmutogatják a tükör előtt az általuk kitalált tárgyat vagy fogalmat.

Témakörök kisebbeknél: állatok, járművek, ruhaneműk, foglalkozások stb.

Témakörök iskolásoknál: cselekvések, közmondások, híres emberek stb.