Laterális dominancia (oldaliság) vizsgálata

Egy laterális dominancia-teszten az alábbi tevékenységeket figyelik meg a szakemberek, melyeket azért gyűjtöttem össze, hogy otthon is megfigyelhessük gyermekünket.

  • Kézkulcsolás és karfonás: a felül lévő karja/hüvelykujja a domináns
  • Kézdominancia: hétköznapi tevékenységek elvégzése (pl.: evés, ivás, tárgy megfogása, telefonálás, távirányító használata, kapcsolók használata, ajtónyitás), rajzolás, írás, kártyaosztás, labdapattogtatás
  • Szemdominancia: kaleidoszkóp, lyukon átnézés (fontos megfigyelni, hogy melyik kezével fogja meg a gyermek a tárgyat és melyik szemével néz bele – ha pl.: jobb kézzel fogja meg és a bal szeméhez emeli, akkor az kevert dominancia, ha pedig középre, a 2 szeme közé helyezi a kaleidoszkópot, akkor nem egyértelmű, hogy melyik oldal a domináns)
  • Lábdominancia: labdába rúgás, nadrágfelvétel (az a láb a domináns, amelyikkel először bújik a nadrágba), székre felállás (melyik lábbal lép először), csúszás (az elöl lévő lábat kell figyelni)
  • Füldominancia: hallgatózás (melyik fülével fordul a hang irányába)

A vizsgált területeknél feljegyezzük, hogy melyik oldal volt a domináns. Ezek után megállapítjuk, hogy jobb oldali, bal oldali vagy kevert dominanciájú a gyermek.

Az egyik kéz dominanciájának kialakulása előfeltétele annak, hogy a kisgyermekek kézügyessége megfelelő legyen az iskolai feladatok elvégzéséhez. A térbeli tájékozódás fejlődése és a dominancia kialakulása szorosan összefügg. Azoknál a gyermekeknél, akiknek a kézpreferenciája iskolába lépéskor még nem szilárd, ők lassabb tempót igényelnek  az írás tanulásakor. Azon tanulók, akik mindkét kezüket használják, az írástanulásban zavaró körülmény lehet, hogy a ceruzát hol az egyik, hol a másik kezében fogja.

Nagy hibát követhetünk el, ha a kéz dominanciájának kialakulása előtt rávesszük a gyermeket, hogy következetesen ugyanazt a kezüket használják (olyan komoly károkat okozhatunk, mint amikor egy balkezes gyermeket szoktatnak át jobbkezességre). A kézhasználati dominancia  bizonytalansága vagy a kényszerű választás a zavart okoznak a finommozgások fejlődésében. Ezek iskolai kudarcokhoz, esetleg viselkedési és beszédzavarokhoz vezethetnek. Kialakulhatnak olyan tanulási nehézségek, mint a diszlexia, diszgráfia.

Összefoglalva; hagyjuk gyermekeinket, hogy a dominancia temészetesen alakuljon ki náluk. Az írás elsajátításához fontos a következetes kézhasználat. Az iskolában is nagyon hatékony lenne, ha akkor kezdenék meg az írástanítást, mikor már kialakult a gyermek dominanciája. Ugyanakkor ebben a korban  nehéz kiszűrni azokat a tanulókat, akiknél egész életükben megmarad mindkét kezük ügyessége, tehát felnőtt korukban is vegyes kézhasználók lesznek.