Testséma fejlesztő mozgásos játékok

TESTSÉMA FEJLESZTŐ MOZGÁSOS JÁTÉKOK

                                                                        

Fura alakok

Mutassunk rá egy testrészünkre és nevezzük meg rosszul, majd a gyerekek megmutatják a megnevezett testrészt és megnevezik a megmutatottat.

Járás kötélen

A feladat a földre lefektetett kötél felett kell különbözően végigmenni, pl.: lábak egyik, kezek a másik oldalon – jobb láb és bal kéz az egyik, bal láb és jobb kéz a másik oldalon. A játékot csukott szemmel is lehet játszani.

Pálcalépcső

Pálcákból, botokból lépcsőt készítünk. Egymástól egyforma távol, párhuzamosan fektetve őket. A gyerekeknek a pálcák között kell lépegetniük, ereszkedni, mintha lefelé mennének, valamint emelkedni, mintha felfelé.

Vándorló hidak

A gyerekek a padra teszik a lábukat, a földre pedig a kezüket és így mennek végig (has alul / hát alul). Lehet jobb kéz, jobb láb a padon, bal kéz, bal láb a földön, majd fordítva.

Fácska vándorolj!

Karikákat teszünk le, vagy rajzolunk a padlóra, eggyel kevesebbet, mint ahány gyerek van. Mindenki beáll egy karikába, akinek nem jutott, ő útnak indítja a fákat a játék címében szereplő  mondattal és azt is megmondja, hogyan kell menni – guggolva, bal lábon, keresztezett lábbal stb. Közben ő is elindul és szerez magának helyet. Akinek nem jutott hely, ő fogja indítatni a fákat.

Hát a háthoz

Páros gyakorlat 2-2 gyerek háttal egymásnak áll és egy babzsákot, vagy labdát tartanak együtt a hátukkal, így leülnek, felállnak, eljutnak egy célhoz, mindeközben vigyáznak, hogy ne essen le. Lehet karok, fejek között is vinni a tárgyat.

Tárgyátadós

A gyerekek a lábukkal, vállukkal próbálnak kis tárgyakat átadni egymásnak. Csoportosan is játszhatjuk, ilyenkor láncban egyik helyről a másikra adogatják a tárgyakat.

Cicahát-kutyahát

A gyerekek egymással szemben térdelve a földre támaszkodnak, egyikük a cica, aki domborítja a hátát, másikuk pedig a kutya, aki homorít. Egy bizonyos jelre váltanak, cserélnek.

Igaz ember

A gyerek lefekszik egy kiterített csomagolópapírra és körülrajzoljuk. Amikor kész, a gyerek megrajzolja a testrészeket. Lehet csak a kezet, vagy a lábat körberajzolni.

http://www.otthonifejlesztes.hu/mondokak/mozgasos-mondokak