Testtudat fejlesztése

heart-26790__180

fingers-303119__180

A testtudat fejlesztése

A testtudat (testkép, testfogalom, testséma) és a téri tájékozódás fejlesztése elengedhetetlenül fontos az olvasás-írás megtanulásához.

TESTKÉP

A testtudat kialakulásának első lépése a testkép ismerete, a saját test megtapasztalása, érzése. Ezt gyermekünk megtapasztalhatja különböző  mozgásokban és emberrajzokban is. A testkép kialakulását befolyásolják az érzelmek, és a többi gyermek, felnőtt rólunk alkotott véleménye. Minden gyermeket hozzá kell segítenünk, hogy elégedett legyen önmagával, mert a jó érzelmi állapot pozitívan hat az énképre. 🙂

TESTFOGALOM

A testfogalom a saját testünkről szerzett tudás. A gyermek megtanulja testrészeinek elhelyezkedését, nevét, funkcióját. Célszerű a testképbe még be nem épült testrészeket többféle módon érzékeltetni (pl.: kék szalag a jobb csuklóra, szívecske a bal oldalra). Ha a gyermek már meg tudja nevezni a testrészt, beépült biztosan a testképébe, akkor a funkcióját gyakoroljuk.

TESTSÉMA

A testséma a test gravitációhoz való alkalmazkodásának, egyensúlyának, az izmok változó mozgásának megélése. Fejlesztését végezhetjük utánzó mozgásokkal és gesztusjátékokkal.  A mozdulatokat hangutánzó szavakkal, ritmikus szólamokkal kísérhetjük. Az egyensúlygyakorlatok végzésével is fejlődik a testséma, ezt segíti a két testfél integrálását (jobb – bal oldal összehangolódását). Fontos az alapmozgások koordinációjának fejlesztése, a térérzékelés más tárgyakhoz, emberekhez való viszonyban.

Testtudat fejlesztése játékos gyakorlatokkal

Mi mindent tudunk kezdeni a karjainkkal? – A gyermeknek egy vagy két kézzel, nyitott és csukott szemmel kell különböző mozgásokat végezni (pl.: integetni, hívni valakit, mosni, keverni, gyűrni). Kérdezzük meg gyermekünktől, hogy mikor mozgatta a kezét, mikor a karját.

Hogyan tudunk állni? – Összezárt lábakkal állunk, majd különböző gyakorlatokat próbálunk ki (pl.: terpeszállás, guggolás, lábujjhegyre állás, keresztezett lábbal állás, egy lábon állás). Csukott szemmel is gyakoroljunk, majd a gyermek nevezze meg az egyes helyzeteket.

Ahol nem lehet talpon járni! – Képzeljünk el egy világot, ahol nem szabad talpon járni. A gyermekkel együtt kipróbáljuk, hogyan járhatnak ott az emberek (pl.: sarkon, lábujjhegyen, külső talpélen, belső talpélen). Ha már mindegyik jól megy, gyermekünk kiválaszthatja, ő hogyan járna ebben a világban. 🙂

Testrészek gyakorlása mondókával