Kezdőlap Blog Oldal 32

Figyelmfejlesztés játékosan

Gondolkodás- és figyelemfejlesztés játékosan Rendőrjáték Csoportos játék - a gyermekek kiválasztanak egy rendőrt, aki kimegy a szobából. Ez alatt megbeszélik, ki lesz a tolvaj, akiről majd...

Beszédfejlesztő gyakorlatok

LOGOPÉDIAI; BESZÉDFEJLESZTŐ GYAKORLATOK                                                                              Hangsúlygyakorlatok I. Az alábbi szókapcsolatok úgy olvassa fel a gyermek, hogy ott hangsúlyozzon, ahol a (hangsúly)jelet látja. Olvasás közben figyeljünk a helyes artikulációra...

Labdás játékok

Labdás játékok Körbe-körbe A résztvevők egymásnak adogatják a labdát körben. A cél, hogy ne essen le a labda! Ha többen vagyunk, két labdával, sőt hárommal is...

Diszlexia-diszgráfia – a nyelvi képességek fejlesztése

Diszlexia-diszgráfia - a nyelvi képességek fejlesztése Fejezd be  a szót! Az asztalon tárgyak találhatók, amelyek K és T hanggal kezdődnek. Például: kesztyű, kanál, kutya, kulcs,...

Mondókák, dalok, versikék

Mondókák, dalok, versikék ritmusérzék, emlékezet és beszéd fejlesztésére Lassan forog a kerék, Mert a vize nem elég. Gyorsan forog a kerék, Mert a vize már elég. Kányádi Sándor: Róka...

Labdás gyakorlatok

Labdás gyakorlatok Gimnasztikai labdával is végezhetünk tartásjavító, nyújtó, lazító, vagy éppen játékos gyakorlatokat, ezekre mutatok néhány példát! A gyakorlatok megkezdése előtt mindig melegítsünk be! Bemelegítés labda...

Találós kérdések (Gondolkodás)

Istálló a lakása, asztala a jászola, a  sörényét meg-megrázza, rányerít a friss szénára. (ló) Két szomszéd lakik egymás mellett, mindenkit látnak, csak egymást nem láthatják....