A szociális kompetencia

A szociális kompetencia (Szociális készség)

     A szociális kompetencia egy társas viselkedés, mely alatt az emberek, közösségek közötti viszonyokat és kapcsolatokat étjük, amely öröklött és tanult komponensek (szociális motívumok, hajlamok, szokások, készségek, minták, ismeretek) készleteivel rendelkezik.

     A szociális készség működését az egyéni szociális értékrend és a szociális képességrendszer szabályozza. A világtudat, az én tudat, a viselkedés a szociális kompetencia működésének eredőjeként valósul meg. Az egyéni tudat és a szociális kompetencia fejlettsége a szocializációtól, a neveléstől függ.

     A szociális készség fejlődése lényegét szokások, minták, attitűdök (viselkedési formák), meggyőződések, készségek, ismeretek sokaságának elsajátítása, az egyéni szociális értékrend erősödése, a kreativitás növekedése révén valósul meg. A szociális készség kialakulását befolyásoló tényezők: az egyén személyisége, a család, iskolai környezet. A szociális viselkedésnek vannak tanulható elemei, akkor tanítható is, ha megfelelő tanulási tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek.

A szociális kompetencia elemei:

 • együttműködési képesség
 • konfliktuskezelési képesség
 • szabályok értelmezése és használata

A szociális készségnek nagy szerepe van az élet sok területén, legfőbb színterei az óvoda, iskola, valamint a munkahely.

A szociális kompetencia fejlesztési lehetőségei az iskolában

Fontos, hogy a gyermek megtanulja, hogy várhatóan mi fog történni egy jól ismert helyzetben, amelyben ismerjük szerepünket, tudjuk, hogy miként kell viselkednünk. Ezért fontosak az iskolában is, a tanítási órákon megszerezhető élmények, az élmény alapú tanítás, és élményeink tudatosítása.
A szociális készség elemei közül fontosnak tartom kiemelni a segítségnyújtást és az együttműködő képességet!
A szocális készség fejlesztésénél az alábbi területeket vegyük figyelembe, és ha szükséges, ezeket gyakoroljuk játékokkal, párbeszédekkel, szituációk eljátszásával (pl.: bábozással):

 • üdvözlés
 • társakkal való viselkedés (pl.: beszélgetés közben, játék közben)
 • kommunikáció
 • segítés másokon
 • konfliktuskezelés
 • érzelmek kifejezése
 • figyelem feladatvégzés közben
 • csoporton belüli aktivitás
 • étkezési viselkedés
 • közlekedés
 • környezet megóvása

A szociális kompetencia az életben és a munkában

A sikeres vállalatokról szóló elemzések egyértelműen azt jelzik, hogy egyre nagyobb jelentősége van a csoportban végzett munkának. Feltételezi a kooperációs és a kommunikációs képesség meglétét. Továbbá fontos az együttérzés és a másokon való segítés hajlama.