Babzsákos játékok – 1. rész

Babzsákos játékok (nem csak) autizmussal élőknek

Helycserés játék

 • figyelemfejlesztés, együttműködés fejlesztése társas helyzetekben
 • eszköz: babzsák

A játékvezető odadobja az egyik játékosnak a babzsákot. Aki elkapta, ő helyet cserél a játékvezetővel. Majd ő dobja tovább a babzsákot egy másik játékosnak és helyet cserél vele.

Ehhez a játékhoz nem szükséges beszélni, csak a babzsákkal jelezzük, kik fognak helyet cserélni.

Jellemzős játék

 • önismeret és a beszédértés fejlesztése
 • eszközök: babzsákok

A játékosok kapnak 1 babzsákot. Ezután a játékvezető állításokat mond, és az a gyermek dobja vissza a babzsákot, akire vonatkozik az állítás. Pl.: születési dátum, lakcím, tulajdonságok, családra vonatkozó állítások.

„Hogyan kéred a boltban?”

 • eszközök: boltban kapható termékek képei (pl.: újságból kivágott képek), babzsák

A játékvezető felmutatja egy áruféleség képét (pl.: pékáru, édesség, hústermék, tejtermék, zöldség, gyümölcs) a játékosoknak és megkérdezi: „Hogyan kéred a boltban?” – a játékvezető annak a játékosnak dobja a babzsákot, akitől a választ várja. A gyermek pedig válaszol: „Kérek 1 kg kenyeret!” – a játékvezető ezután odaadja a megnevezett termék képét.

Képjellemzős játék

 • a játék célja a nyelvi kifejezőkészség, a beszédértés és a gondolkodás fejlesztése
 • eszközök: képsorozat képei, fényképek, babzsák

A játékvezető letesz a gyerekek elé egy képet, aki ezután kérdéseket tesz fel a képpel kapcsolatban, és akinek a babzsákot dobja, annak kell válaszolnia. A kérdéseket mindig igazítsuk a gyermekek életkorához és képességeihez! A kérdések kezdetben vonatkozzanak, konkrét, látható tartalmakra, később pedig, elvontabb, nem látható történésekre, pl.: Miért sír a kisfiú?

Mondj példát!

 • a játék célja a nyelvi készségek és a beszédértés fejlesztése
 • eszközök: szókártyák, babzsák

A játékvezető mond egy főfogalmat (pl.: ételek, állatok, kerti eszközök), majd akinek a babzsákot dobja, mond egy szót, ami abba a fogalomkörbe tartozik.

Tegezős-magázós játék

 • a játék célja a nyelvi készségek fejlesztése
 • eszköz: babzsák

A játékvezető mond egy mondatot tegező formában, akinek a babzsákot dobja, ő átalakítja a mondatot magázó formába. Fordítva is lehet játszani, hogy a magázó formából alakítanak a gyerekek tegező mondatot.