Babzsákos játékok – 2. rész

Babzsákos játékok (nem csak) autizmussal élőknek

Magyarázd meg!

  • a játék célja a nyelvi készségek fejlesztése
  • eszközök: szóképek, babzsák

A játékvezető ritkán használt szavak, szólások, mondások szóképeit osztja szét a játékosok között (pl.: pipaszár lábú). Ezután a játékvezető ezeknek a kifejezéseknek a magyarázatát mondja el. Az a gyerek, aki ráismer az előtte lévő szóképre, felemeli a kezét. A játékvezető a babzsák dobásával adja meg a szót a játékosnak, aki felolvassa a kártyán található kifejezést. A játék akkor ér véget, amikor a játékvezető az összes kifejezés jelentését elmagyarázta.

A játékot úgy is lehet játszani, hogy az egyik gyerek úgy olvassa el magában a szókártyát, hogy a többiek ne lássák, majd elmondja annak magyarázatát, a többiek pedig kitalálják, mire gondolt.

Mit írtam?

  • a játék célja a nyelvi kifejezések fejlesztése
  • eszközök: toll, papír, babzsák

A játékvezető különböző utasításokat ír a papírlapokra (pl.: Hozd ide az asztalról a vonalzót!), majd akinek a babzsákot dobja, húz egy lapot, magában elolvassa és végrehajtja a feladatot. Ezután a játékvezető egy másik játékosnak dobja a babzsákot, aki elmondja, hogy mi lehetett a feladat.
Nehezíthetjük a feladatot, úgy, hogy többféle utasítást írunk a lapokra (pl.: Menj ki a konyhába és hozz egy pohár vizet a kék pohárban!).

Mi volt a hiba?

  • a játék célja a nyelvi kifejezések fejlesztése, illetve a helyes és helytelen viselkedések felismerése
  • eszköz: babzsák

A játékvezető egy segítőjével eljátszik egy olyan jelenetet, amelyben a szereplők viselkedése nem mindig megfelelő. A jelenet alapját egy olyan szituáció képezi, ami a gyerekek életében gyakran előfordul. A jelenet után a játékvezető odadobja a babzsákot egy gyereknek, aki elmondja, hogy mi volt helytelen a szereplők viselkedésében.

Mondatbefejezős játék

  • a játék célja a nyelvi készségek és a beszédértés fejlesztése
  • eszköz: babzsák

A játékvezető elkezd egy mondatot, amit annak a játékosnak kell befejezni, akinek a babzsákot dobja. A mondat befejése után a gyerek figyel arra, hogy mondjon egy kötőszót (pl.: mert, ha, de, és, pedig, csak, ezért), melyet a következő játékos fog folytatni.