Babzsákos játékok – 3. rész

Babzsákos játékok (nem csak) autizmussal élőknek

                                                              

Szájról olvasás

  • a játék célja a figyelem fejlesztése
  • eszköz: babzsák

A játékvezető elmondja, hogy melyik fogalomkörből fog szavakat mondani hang nélkül (pl.: nevek, gyümölcsök, zöldségek, állatok). Amelyik játékosnak dobja a babzsákot, megmondja, hogy milyen szót olvasott le a játékos szájáról. A játék nehezítése, ha a játékvezető nem közli előre a fogalomkört.

Személyjellemzős játék

  • a nyelvi kifejezések fejlesztése
  • eszközök: lapra írott kérdések, babzsák

A játékvezető megnevez egy jelenlévő személyt, akit a résztvevők jellemezni fognak. Kiosztja a kérdéseket, amelyek a gyerek külső tulajdonságaira, ruházatára vonatkoznak. Az a gyermek olvashatja fel hangosan a kapott kérdést, akinek a játékvezető a babzsákot dobja.

Szóismétlős játék

  • a játék célja a nyelvi kifejezések és az emlékezet fejlesztése
  • eszköz: babzsák

A játékvezető kinevezi a játék irányát, majd mond egy szót. Ezután a játék irányának megfelelően a hozzá legközelebb ülő gyermeknek dobja a babzsákot. Ő megismétli a szót, és ő is mond egyet, majd továbbadja a babzsákot. A továbbiakban minden játékos egy szóval bővíti a szavak sorát. A játék akkor ér véget, amikor a babszák visszaért a játékvezetőhöz. A játék nehezítése lehet, amikor kijelölünk egy fogalomkört és csak ilyen szavakat mondhatnak a gyerekek. Példák fogalomkörökre: nevek, fiúnevek, lánynevek, gyümölcsök, zöldségek, ételek, állatok, igék, tárgyak, konyhai eszközök, tulajdonságok.

Szólánc

  • a játék célja a nyelvi készségek és az emlékezet fejlesztése
  • eszköz: babzsák

A játékvezető kinevezi a játék irányát, majd mond egy szót és a játék irányának megfelelően a mellette ülő játékosnak dobja a babzsákot. Ő is mond egy szót, amely az előző szó utolsó betűjével kezdődik, majd továbbadja a babzsákot. A játék akkor ér véget, amikor a babzsák visszaér a játékvezetőhöz.

Tárgyjellemzős játék

  • a játék célja a nyelvi készségek és a beszédértés fejlesztése
  • tárgyak, kérdések, babzsák

A játékvezető kitesz a gyerekek elé egy tárgyat és kérdéseket oszt ki, melyek segítik a játékosokat a tárgy jellemzésében (pl.: Mi a neve? Mekkora? Mire használjuk? Milyen anyagból van?). Akinek a játékvezető a babzsákot dobja, mond egy jellemzőt a tárgyról.