Babzsákos játékok – 5. rész

Babzsákos játékok (nem csak) autizmussal élőknek

                                                                       

Felszólítós-utánzós játék

  • a játék célja a figyelem és a beszédértés fejlesztése
  • eszközök: babzsákok

A játékvezető felszólítja a játékosokat egy mozdulat elvégzésére, miközben ő maga is bemutatja a mozdulatot (pl.: Annak dobom a babzsákot, aki mindkét kezét felemeli!). Aki felemeli a kezét, annak babzsákot dob. Majd a gyerekeket a nevükön szólítva visszakéri a babszákokat.

Gesztusok (néma játék)

  • a játék célja a gesztusok olvasásának és használatának gyakorlása
  • eszköz: babzsák

A játékvezető bemutat egy gesztust, melynek jelentését a játékosoknak ki kell találniuk. A megfejtést az a gyerek mondhatja meg, akit a játékvezető felszólított, illetve akinek a babzsákot dobta.

Igaz-hamis játék

  • a játék célja a problémamegoldó gondolkodás és a beszédértés fejlesztése
  • eszköz: babzsák

A játékvezető igaz és hamis állításokat mond. Az állítások vonatkozhatnak konkrét tárgyakra, vagy képekre, amit a játékvezető a kérdés elhangzásával egyidejűleg felmutat. Akinek a babzsákot dobja, ő eldönti és megmondja, hogy az állítás igaz, vagy hamis, majd visszadobja a babzsákot.

Állítások lehetnek: környezetében élő személyek tulajdonságai, szokások, személyis adatok, mindennapi élet eseményei, általános ismeretek, tantárgyi ismeretek, használati tárgyak funkciója, mesefigurák tulajdonságai, a közelmúlt és a közeli jövő eseményei.

A játék változatai: ha az állítás hamis, a gyermeknek igazzá kell tennie – a játékosok egy képről mondanak állításokat – a gyerekek mondanak igaz / hamis állításokat a játékvezető utasításai szerint (pl.: Mondj egy hamis állítást a mai időjárásról!)

Kosaras játék

  • a játék célja a figyelem és a gesztusok értésének fejlesztése
  • eszközök: tárgyak, kosarak, képek, szóképek, babzsák

A játékvezető tárgyakat helyez a játékosok kosarába, majd babzsákot dob az egyik gyereknek és elkéri tőle az egyik tárgyat. Többféleképpen kérheti a gyermektől az adott tárgyat, pl.: mutatja és mondja a tárgy nevét – mutatja a tárgy képét és mondja a nevét – szóképet mutat fel és mondja a tárgy nevét – szóban kéri a tárgyat.