Babzsákos játékok – 9. rész

Babzsákos játékok (nem csak) autizmussal élőknek

                                                                         

Fekete – fehér, igen – nem I.

  • a játék célja a figyelem, beszédértés és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
  • eszköz: babzsák

A játékvezető kérdéseket tesz fel, amelyek a résztvevők személyére és a velük kapcsolatos eseményekre vonatkoznak, a gyerekek pedig megválaszolják a kérdéseket úgy, hogy a címben szereplő 4 szó valamelyikével válaszolnak / nem mondják ki a 4 tiltott szót (fekete – fehér – igen – nem). Annak a játékosnak kell válaszolni a kérdésre, akinek a játékvezető a babzsákot dobta.

Fekete – fehér, igen – nem II.

  • a játék célja a nyelvi kifejezéssel és a beszédértés fejlesztése
  • eszköz: babzsák

A játékvezető elkezd egy mondatot – pl.: „Elmentem a boltba és vettem egy…” – majd különböző árucikkek nevét mondja (pl.: kabátot). Ekkor a játékvezető az egyik gyereknek dobja a babzsákot, aki felteszi a megfelelő kérdést. A gyerekeknek olyan kérdéseket kell alkotniuk, melyekre a játékvezetőnek a címben megadott 4 szóval kell válaszolnia. Ezután a gyerek visszadobja a babzsákot, a játékvezető válaszol a kérdésre és új mondatot kezd.

Külső és belső tulajdonságok

  • a játék célja a külső és belső tulajdonságok felismerése és megnevezése, illetve az énkép és önismeret fejlesztése
  • eszközök: babzsák, szókártyák, képek

A játékvezető szókártyákat tesz a gyerekek elé, melyeken belső tulajdonságok vannak. Megkéri a játékosokat, hogy figyeljék meg, milyen tulajdonság jellemző a történet szereplőjére, majd elmesél egy rövid történetet – „Balázs csoki kapott ajándékba, amelyből testvére is kért egy kicsit. Erre Balázs azt válaszolta testvérének, hogy azt ő kapta ajándékba és nem ad belőle senkinek.” Ezután a játékvezető az egyik gyereknek dobja a babzsákot, aki kiválaszt egy tulajdonságot a kártyák közül, amely a történetben szereplő fiúra jellemző.
A játék másik változata, amikor egy képet mutat a játékvezető a gyerekeknek, amelyen több személy is látható, és a gyerekeknek fejből kell mondaniuk külső, vagy belső tulajdonságokat a szereplőkről.