Fejlesztő játékok autizmussal élő gyerekeknek – 2. rész

Szociális és kommunikációs képességeket fejlesztő játékok autizmussal élő gyerekeknek

Irányítós játék

  • a játék célja a jelzések, gesztusok megértése

A játékvezető annyi tárgyat helyez maga elé, ahányan játszani fognak. Majd rámutat az egyik játékosra és beszéd nélkül, csupán gesztusokkal arra kéri, hogy álljon fel, majd rámutat egy tárgyra és arra helyre mutat, ahová a tárgyat tennie kell. A játékvezető igen-nem jelzésekkel (bólintással, mutogatással) jelzi, hogy jó helyre került-e az adott tárgy, ha igen, a kezével jelzi a gyermeknek, hogy visszaülhet a helyére.

Arcjáték

  • eszközök: tükrök, érzelmeket kifejező képek

A játékvezető minden játékosnak ad egy tükröt, majd megmondja, hogy milyen érzelmet fog kifejezni az arcával. A játékosoknak utánozni kell azt az arckifejezést. Tükör segítségével megfigyelik, hogy mennyire hasonlít saját arckifejezésük a játékvezetőjére.
A játékot többféleképpen is lehet játszani, például úgy, hogy a gyerekek nevezik meg a játékvezető arcán látható érzelmeket. Másik változata a játéknak, hogy egy képen látható személy arckifejezését kell felismerni és megnevezni, az adott érzelemhez kapcsolódó saját élményeket is mesélhetnek a gyerekek.

Foglalkozások

  • eszközök: képek, fényképek (ruhákat, tárgyakat, munkafolyamatokat ábrázoló képek)

A játékvezető kiosztja a foglalkozásokhoz tartozó képeket a játékosok között. Ezután a játékvezető felmutat egy foglalkozást ábrázoló képet, amelyik gyereknél a párja van, odaadja a játékvezetőnek a képet és megnevezi azt az eszközt és foglalkozást.

Történetalkotás

  • a játék célja a szókincsbővítés, mondatalkotás, együttműködés és az időbeli tájékozódás fejlesztése, valamint az ok-okozati összefüggések felismerése és megértése
  • képsorozat (összefüggő képek sorozata és az ezekhez tartozó mondatok – kis lapokra írva)

Tegyük a gyerekek elé a történet jeleneteit ábrázoló képeket, illetve a mondatcsíkokat összekeverve. Ezután a csapat tagjai párosítják a képeket és a mondatokat, majd sorrendbe téve a képeket közösen összeállítják a történetet, melyet egyikük felolvas.

Mondatkirakós játék

  • a játék célja a nyelvi készségek fejlesztése
  • eszközök: szóképek

A játékvezető kiküld egy játékost a teremből / szobából, ezután a többiek között kioszt egy mondat szavait tartalmazó kártyákat. Ezután behívják a játékostársukat, aki minden gyerektől megkérdezi, hogy milyen szó van nála, majd fejben, vagy a kártyák segítségével összerakja a mondatot.