Fejlesztő játékok autizmussal élő gyerekeknek – 6. rész

Szociális és kommunikációs képességeket fejlesztő játékok autizmussal élő gyerekeknek

                                                                       

Találd ki, ki az!

  • a játék célja a beszédértés és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

A játékvezető felsorol néhány jellemző tulajdonságot az egyik játékosról. Amelyik játékos már kitalálta, melyik társáról van szó, megsúgja a játékvezetőnek. Ezután a játékvezető további tulajdonságokat, jellemzőket sorol fel. Az utolsó megfejtő hangosan mondja ki a megfejtendő gyerek nevét. Nehezíteni lehet a játékot, hogy olyan személyt írunk le, aki nincs jelen a teremben / szobában.

Tapsolós játék

  • a játék célja a beszédértés, figyelem és emlékezet fejlesztése

A játékvezető megbeszéli a szabályokat a gyerekekkel, pl.: Ha egyet tapsolok, álljatok fel! – Ha hármat tapsolok, emeljétek fel a jobb lábatokat!. A játék folyamán a játékvezető a tapsolások számának megfelelően várja el a gyerekektől a szabálynak megfelelő cselekvést.

Játék a számokkal

  • a játék célja a számolási készségek fejlesztése: mennyiségfogalom, mennyiség – számkép egyeztetés
  • eszközök: dobozok (mindegyikre egy szám van rárajzolva)

Minden játékos kap egy számmal ellátott gyűjtődobozt. Majd a játékvezető olyan képeket mutat fel, melyeken különböző számú tárgyak vannak. A gyerekeknek fel kell ismerniük a saját dobozukhoz tartozó képeket és elkérni azokat.

Szembekötős játék

  • a játék célja a nyelvi készségek és a taktilis (tapintásos) érzékelés fejlesztése
  • eszköz: kendő

Az egyik játékos társaival szemben áll, szemét pedig beköti a játékvezető. A játékos csupán gesztusaival irányítva kihívja egyik társát, aki bekötött szemű társa elé áll. Őt kell tapintás útján felismerni. Ha a gyermekek nem szeretik a taktilis ingereket = fizikai érintést, ez esetben hang alapján is tájékozódhatnak. A játék akkor ér véget, ha sikerült felismerni a bekötött szemű játékosnak a társát.

Előadás

A játékvezető kiválaszt egy gyereket, aki előad egy verset, vagy éneket. Ezután megbeszéli a játékossal, hogy mire kell ügyelnie előadás közben, majd helyet cserél vele. A játékos elmondja a produkció címét és előadja azt, a végén pedig meghajol, társai pedig megtapsolják.