Fejlesztő játékok autizmussal élő gyerekeknek – 3. rész

Szociális és kommunikációs képességeket fejlesztő játékok autizmussal élő gyerekeknek

                                                                

Üzenetátadó játék – „Mozdulatlánc”

  • a játék célja a testtudat és figyelem fejlesztése, valamint a mimika és a gesztusok jelentésének megértése

A játékvezető és a játékosok a játék előtt megbeszélik a játék irányát, azaz, hogy ki kinek fogja mutatni a mozdulatot, arckifejezést, gesztust. Ezután a gyerekek lehajtják a fejüket, majd a játékvezető megérinti egyikük vállát, akinek mutat egy mozdulatot vagy arckifejezést. A játékos leutánozza a mozdulatot, majd megérinti társa vállát (melyet a játék elején megbeszéltek) és megmutatja neki a mozdulatot, majd minden játékos megfigyeli és leutánozza a mozdulatot. Amikor újból a játékvezető kerül sorra, új mozdulatot, arckifejezést fog mutatni. Nehezíteni úgy lehet a játékot, hogy a gyerekek az előző játékos mozdulatát leutánozzák, majd hozzáadnak még egy saját mozdulatot.

Üzenetátadó játék – „Szólánc”

  • a játék célja az emlékezet fejlesztése és a hangerő megfelelő szabályozása

A játékvezető megbeszéli a résztvevőkkel a játék irányát, hogy ki kinek fogja súgni az adott szót. A játékvezető odahajol az egyik gyerekhez és a fülébe súg egy szót, majd így továbbadják egymásnak a szót, majd az utolsó játékos hangosan kimondja a hallott szót. Nehezíteni lehet a játékot úgy, hogy a gyerekek az előző szóhoz hozzáadnak még egy szót, vagy mondatot adnak tovább a játékosok egymásnak.

Üzenetátadó játék – „Mondatlánc”

  • a játék célja a nyelvi kifejezés, beszédértés, figyelem és emlékezet fejlesztése

A játékvezető a játék elején megbeszéli a gyerekekkel a játék irányát, illetve hogy a mondatnak melyik részét kell megváltoztatni (pl.: az időpontot, vagy a helyszínt). Ezután a játékvezető odahajol az előre megbeszélt gyermekhez és a fülébe súg egy mondatot. A játékos megváltoztatja a mondat kijelölt részét (időpontot, helyszínt) és így súgja tovább a társának. Az utolsó játékos hangosan kimondja a mondatot. A játék végén mindenki elmondja hangosan, hogy milyen szóval változtatta meg a mondatot.

„Enyém” játék

  • eszközök: azonos főfogalomhoz tartozó személyes tárgyak, vagy fotók
  • lapok / kosarak / dobozok

A játékvezető minden játékosnak ad egy dobozt / kosarat, ezután a saját kosarában lévő tárgyakat egymás után felmutatja. A gyerekek feladata, hogy felismerjék saját tárgyaikat és elkérjék azokat, majd a dobozukba tegyék.