Fejlesztő játékok autizmussal élő gyerekeknek – 5. rész

Szociális és kommunikációs képességeket fejlesztő játékok autizmussal élő gyerekeknek

                                                                      

Mit mutattam?

  • a játék célja a gesztusok jelentésének megértése
  • eszközök: kártyák, melyeken különböző gesztusok jelentése szerepel

A játékvezető szétosztja a gesztusok jelentését tartalmazó kártyákat (pl.: Csend legyen! Nem hallom!). Ezután bemutatja az egyik gesztust. Az a játékos, aki felismeri az előtte lévő kártyákon található jelentések valamelyikét, felemeli a kezét és a játékvezető felszólítására felolvassa azt. A játék akkor ér véget, ha a játékvezető az összes gesztust bemutatta, amelyek a kártyákon szerepelnek.

Mit látsz?

  • a játék célja a vizuális emlékezet fejlesztése
  • eszközök: egyforma méretű képek (melyeket hátoldalukkal egymáshoz erősítünk gemkapoccsal)

A játékot 2 játékos játszhatja egyszerre. A játékvezető úgy helyez el a gyerekek között egy képet, hogy az egyik oldalát csak az egyik, másik oldalát pedig csak a másik játékos lássa. Ezután a játékvezető kérdéseket tesz fel a képpel kapcsolatban és megnevezi a gyermeket, akitől kérdezni szeretne.

Mi az ellentéte?

  • a játék célja a szókincsbővítés és a beszédértés fejlesztése
  • eszközök: szókártyák

A játékvezető szókártyákat oszt ki a gyerekek között majd mond egy szót (pl.: magas). Amelyik játékosnál ott van a szó ellentéte, felemeli kártyáját és felolvassa a szót. A játékot nehezíthetjük, hogy egy adott szónak többféle ellentéte is lehet (pl.: szép, gyönyörű, csodálatos).

Mondj hasonlót!

  • a játék célja a nyelvi kifejezések, a beszédértés fejlesztése és a szókincsbővítés
  • eszközök: szóképek

A játékvezető szóképeket oszt ki, majd mond egy szót (pl.: kicsi). Akinél a szó rokon értelmű párja van, felmutatja és felolvassa a kártyáját.

Pantomim játék

  • a játék célja a testbeszéd, gesztusok megértése, illetve a figyelem fejlesztése
  • eszközök: képek / fényképek / rajzok

A játékvezető cselekvéseket ábrázoló képeket oszt ki a játékosok között, majd elmutogatja az egyik képet. Az a gyermek, akinél a cselekvést ábrázoló kép van, odaadja azt a játékvezetőnek. A játék akkor ér véget, ha a játékvezető az összes cselekvést elmutogatta és a begyűjtötte az össze képet. Nehezíteni lehet a játékot, hogy nem képeket, hanem szóképet (igéket, mondatokat) tartalmazó kártyákat osztunk ki.