Szociális képességek

SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK

Kommunikációs képességek 4

A kisgyermekkori szocializáció fő színtere a család. A gyermek itt tanulja meg megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedési normákat.

A szociális képességek fejlődését befolyásoló tényezők:

1. a gyermek személyisége

 • pozitív önértékelés
 • pozitív attitűd (viselkedés; magatartás)
 • mások elfogadása

2. a család

 • a gyermek temperamentuma (természete)
 • nevelés
 • testvéri hatás
 • pozitív szülő-gyermek viszony
 • az apa és anya kapcsolata
 • erős kötődés az anyához
 • a család magas önértékelése
 • megfelelő szülői elvárások
 • pozitív szülői minta
 • elfogadó és támogató családi környezet

3. az iskolai környezet

 • barátságos iskolai légkör
 • célok és szabályok
 • tanulóközpontú tanulás és tanítás
 • kooperatív (együttműködő) tanulási formák alkalmazása
 • magas tanári elvárások
 • a gyerekek pozitív elfogadása