Mondatalkotás és névutók gyakorlása

Kérdések megválaszolása, mondatok átalakítása, mondatalkotás és névutók gyakorlása

 

 

 

 

 

Felelj a kérdésekre előbb egyszerű, azután összetett mondattal! 

Hol van a gyümölcs? A gyümölcs az asztalon van. A gyümölcs ott van, ahol a kenyér.

Melyik pénztárnál fizetünk? Az első pénztárnál fizetünk. Annál a pénztárnál fizetünk, amelyik a bejáratnál van.

Hol megy a villamos?

Hol tanulnak a diákok?

Hol vár Erika?

Melyik üzletben vásárolunk?

Melyik padon ülsz?

Melyik ablaknál állnak a lányok?

Melyik lámpa alatt van a rádió?

Melyik épület előtt áll egy kék autó?

Melyik ház mögött várnak a fiúk?

Mely tollak között van a ceruza?

 

Alakítsd az egyszerű mondatokat összetett mondatokká! 

Az üzletbe megyek. Te (is) az üzletbe mész. – Oda megyek, ahova te.

Ebbe a szekrénybe teszek könyveket. Ebben a szekrényben füzetek vannak. – Abba a szekrénybe teszek könyveket, amelyikben füzetek vannak.

A tanterembe indulunk. Ti (is) a tanterembe indultok.

A táblához lépek. Ő (is) a táblához lép.

A polcra teszek virágot. A polcon már van virág.

Abba a szobába megyek. Abban a szobában egy amerikai fiú lakik.

Arra a villamosra várok. Az a villamos a múzeum előtt jön.

Ahhoz az orvoshoz sietsz. Az az orvos az intézetben is rendel.

Ennél a pénztárnál fizetünk. Ez előtt a pénztár előtt két vevő áll.

Azokhoz a fiúkhoz megyek. A tanár is azokhoz a fiúkhoz megy.

Ez elé a ház elé jön a taxi. Ebben a házban lakik Péter.

A mögé az épület mögé áll a piros autó. A mögött az épület mögött már vannak autók.

Ezek közé a fiúk közé ül a tanár. Ezek a fiúk a harmadik csoportban tanulnak.

 

Helyezd a névutókat a mondatokba! (alá, elé, felé, fölé, közé, mellé, mögé) 

Apa a rádió fölé tesz egy képet.

Az autó az épület                   érkezik.

Az asztal                   húzok egy széket.

A villamos a múzeum                   halad.

Az ágy                  teszel egy dobozt.

Péter két lány                     ül.

A ház                    áll az autó.

Az íróasztal                    teszek egy lámpát.

http://www.otthonifejlesztes.hu/letoltheto/nyelvtan-munkafuzet

http://www.otthonifejlesztes.hu/letoltheto/olvasas-munkafuzet